Home blog Aktivnost Neurona Tokom Racunanja Tehnikom Mentalne Aritmetike

Aktivnost Neurona Tokom Racunanja Tehnikom Mentalne Aritmetike

SuanPan-mentalna-aritmetika-iz-ugla-nauke-Aktivnost-neurona-tokom-racunanja-tehnikom-mentalne-aritmetike-Smartacus-obrazovni-centar

Zajednički projekat Medicinskog fakulteta, Nacionalnog instituta za psihologiju i Instituta za nauku i tehnologiju  Japana, sproveden je sa ciljem utvrdjivanja moždane aktivnosti eksperata mentalne aritmetike u poredjenu sa ljudima koji ne vladaju veštinom mentalne aritmetike. Magnetnom rezonancom utvrdjena je aktivnija upotreba korteksa u slučaju eksperata mentalne aritmetike, što se dovodi u vezu sa njihovom pojačanom upotrebom neuronskih resursa za vizuelno-prostornu obradu informacija u dve dimenzije.

Exit mobile version