Mentalna Aritmetika

Smartacus obrazovni centar

Značaj mentalne aritmetike

Dugi niz godina se smatralo da su intelektualne sposobnosti deteta isključivo naslednog karaktera. Danas je poznato da deca od roditelja nasleđuju samo broj neurona (koji ne moraju biti aktivirani), a da intelektualne sposobnosti zavise zapravo od veza između neurona, tzv. sinapsi. Sinapse, veze između nervnih ćelija, stvaraju se iskustvom i njihov razvoj je moguće stimulisati do 14. godine zivota. Razvoj sinapsi kod dece usko je povezan sa motoričkim aktivnostima. Savremeni stil života, puno sedenja ispred televizije i kompjutera dovode do slabije motorike kod dece u razvoju, a manjak motorike dovodi do slabijeg razvoja sinapsi i inhibiranja intelektualnog razvoja.Samo 3 sata sedenja dnevno uslovljava 30.000 pokreta manje, odnosno milione pokreta manje na mesečnom i godišnjem nivou. Na taj način deca ne ostvaruju pravilan razvoj, a izgubljeni potencijal se odražava na sve oblasti života. Treba znati da naši prsti formiraju najveći broj sinapsi, sledi centar za govor… Smatra se da čak 50% dece školskog uzrasta u Srbiji ima poremećaj fine motorike, odnosno manjak sinapsi koje bi upravo prstima trebalo da se stvore. SuanPan mentalna aritmetika bazira se na upotrebi kineske računaljke- abakusa obema rukama, čime se stimulišu neuroni leve i desne hemisfere, i time podstiče razvoj sinapsi na najefikasniji način.Aktiviranjem obe...

Aktivnost Neurona Tokom Racunanja Tehnikom Mentalne Aritmetike

Zajednički projekat Medicinskog fakulteta, Nacionalnog instituta za psihologiju i Instituta za nauku i tehnologiju  Japana, sproveden je sa ciljem utvrdjivanja moždane aktivnosti eksperata mentalne aritmetike u poredjenu sa ljudima koji ne vladaju veštinom mentalne aritmetike. Magnetnom rezonancom utvrdjena je aktivnija upotreba korteksa u slučaju eksperata mentalne aritmetike, što se dovodi u vezu sa njihovom pojačanom upotrebom neuronskih resursa za vizuelno-prostornu obradu informacija u dve dimenzije.Neural correlates underlying mental calculation in abacus expertsПреузми

Efekti Treninga Veština

Naučni rad proučava efekte treninga veština, posebno treninga mentalne aritmetike i muzike, na  kapacitet radne memorije. Mnoge studije ukazuju na važnost kapaciteta radne memorije za izvršavanje mnogih kognitivnih radnji i kod utvrdjivanja individualnih karakteristika, kao što je opšti IQ ili uspeh u školi.Veština mentalne aritmetike se oslanja u velikoj meri na vizuelno – prostornu obradu podataka. S tim u vezi, osobe koje vladaju veštinom mentalne aritmetike postaju efikasniji kod prikupljanja podataka, ali i prizivanja pamćenja, oslanjajući se upravo na vizuelno-prostornu imaginaciju.

Funkcionisanje Mozga Abakus Mastera

Opšte je poznata stvar da eksperti iz raznih oblasti pokazuju neverovatno superioran učinak. Na primer, velemajstori u šahu mogu da se sete i do stotinu poteza odigranih u partiji šaha… I ne samo da se mogu setiti svih poteza nakon završene partije, već mogu da se prisete svih pojedinačnih poteza na stotine svojih odigranih važnih partija. Isto tako, Japanski eksperti u mentalnoj aritmetici mogu rešiti matematički problem za nekoliko stotina milisekundi, mnogo brže od računanja uz upotrebu računara.U slucaju velemajstora u šahu, utvrdjeno je da oni koriste posebno razradjenu kognitivnu strategiju. Kroz EEG eksperimentalnu analizu, ovo istraživanje pokazuje da je kod moždane funkcije eksperata mentalne aritmetike češća teta frekvencija u frontalnom regionu – karakteristična za stanje duboke koncentacije.Hemispheric function of Japanese abacus masters: an examination by electroencephalographПреузми

Kognitivne Funkcije Tokom Koriscenja Mentalne Aritmetike

Složene računske operacije koje se izvode korišćenjem mentalne aritmetike zahtevaju integraciju višestrukih kognitivnih funkcija, uključujući prepoznavanje i korišćenje brojeva u radnoj memoriji, privremeno ostavljanje medjurezultata po strani , dok  se u medjuvremenu obavljaju sledeće računske radnje, kao i sekvencijalna kontrola različitih koraka u računanju.Istraživači sa Stanford univerziteta i Univerziteta u Kaliforniji utvrdili su da veština mentalne aritmetike omogućava izvodjenje složenih matematičkih operacija korišćenjem vizuelnih resursa i simultanim skladištenjem medjurezultata u radnoj memoriji. Uopsteno, vestina ukljucuje koriscenje razlicitih kognitivnih funkcija u kontruisanju sistema simbola za uspesno izvodjenje racunskih operacija.Representing exact number visually using mental abacus - Department of Psychology, Stanford UniversityПреузми

Uticaj Mentalne Aritmetike Na Inteligenciju

Sa ciljem utvrdjivanja uticaja mentalne aritmetike na inteligenciju dece i rezultate koje ona postižu u toku obrazovanja, sprovedeno je devetogodišnje istraživanje u provinciji Ksinjijang u Kini. U periodu 1996 – 2005. godine praćen je razvoj 158 učenika osnovne škole. Utvrdjeno je da učenje mentalne aritmetike utiče na:– povecćnje koeficijenta inteligencije dece– povećanje kapaciteta trenutnog pamćenja (veoma bitne mere za usvajanje znanja)– unapredjenje uspeha u školi i bolje ocene iz većine predmeta (postignut kroz viši nivo pažnje, koncentracije, memorije, razvijeno snažno razmišljanje i brz odgovor, aktivnost, visok nivo efikasnosti prilikom učenja i sveobuhvatni kvalitet usvajanja gradiva)– povećanje brzine čitanja sa razumevanjem, kao preduslova za efikasniju obradu informacija i ucenje.

Uticaj Mentalne Aritmetike Na Uspeh U Školi

Vlada Malezije je uključila mentalnu aritmetiku u standardni nastavni program iz matematike, sa ciljem da se poveća učinak dece iz Malezije na testovima iz matematike koji se sprovode sirom sveta.Rad proučava različite metode učenja mentalne aritmetike, ali ističe i da se najbolji rezultati na testovima iz matematike na globalnom nivou postižu u Singapuru, Kini i Japanu. Vanserijski rezultati se dovode u vezu sa činjenicom da je u pomenutim zemljama mentalna aritmetika deo standardnog obrazovanja dece.

Šta je Abakus?

Reč Abakus označava okvir za brojanje.To je alat koji se koristio  vekovima pre pojave pisanog arapskog sistema brojeva u drevnom Bliskom Istoku,Kini,Rusiji i Evropi.Smatra se da su prve civilizacije koje su koristile abakus bile Mesopotamija i Kina.Prva vrsta abakusa je bila kamena ploča koja je bila posuta peskom ili prašinom .Obeležavanje se  vršilo prstom,a brojevi su dodavani kamenčićima. Reč abakus je u upotrebi od 1387 godine .Abakus je računaljka koja se sastoji od niza redova pokretnih kuglica koje predstavljaju cifre.Najpre se postavi jedan broj ,pa se kuglicama manipuliše da bi se sprovela željena operacija koja uključuje drugi broj(sabiranje,oduzimanje,množenje i deljenje ).U početku su kuglice bile labave na ravnoj površini ili su klizile u žlebovima.Kasnije je napravljen okvir u kome su ugrađene šipke po kojima klize kuglice. U drevnom svetu abakusi su bili praktični alat za računjanje, a   danas postoje savremene primene abakusa.Postoje više dizajna abakusa.Neki  dizajni koji se sastoje od kuglica podeljenih na desetine se koriste za podučavanje aritmetike.U bivšim sovjetskim državama se i dalje koristi kao alat za računanje.Japanski abakus se zove Soroban i koristi  se za praktične proračune. Postoje i brojne metode za rad za bilo koji dizajn abakusa.Pored osnovnih operacija sabiranja,oduzimanja,množenja i deljenja koriste se i za izračunavanje...

Šta je Mentalna Aritmetika?

Mentalna aritmetika je neprocenjiva matematička veština izračunavanja u glavi, bez upotrebe bilo kakvih alata, poput kalkulatora, olovke ili papira! Mentalna aritmetika takođe pomaže da se razvije stvarno razumevanje matematičkih metoda aritmetike, umesto da se samo vrši proračun kroz proces memorisanja.Sam proces učenja mentalne aritmetike zasnovan je na upotrebi i razvoju obe hemisfere mozga. Ključ je u mogućnosti da ih zajedno koristimo jer se međusobno dopunjuju. Leva hemisfera je zapravo odgovorna za logiku, govor i racionalnost, dok je desna hemisfera odgovorna za maštu i kreativnost.Mentalna aritmetika poboljšava kreativnost, snagu memorije, koncentraciju i koncentraciju pažnje, veštine razumevanja slušanja i sposobnosti rešavanja problema. Sa mentalnim aritmetičkim treningom, mentalne aritmetičke operacije povećavaju kapacitet mozga aktiviranjem moždanih ćelija koje ostaju neaktivne u levom i desnom režnju mozga, povećavajući broj veza između neurona i jačajući veze između njih.Značenje reči „mentalno“ je da mozak izvodi matematičke operacije iz uma. Drugim rečima, naziv je sistema koji uključuje više od jedne memorijske tehnike i ubrzava funkcionisanje neurona u principu rada mozga. Ukratko, definiše se kao latentna snaga mozga. Naročito kod dece između 4-12 godina, koncept i sistem mentalne aritmetike proizvedeni su u skladu sa procesom mentalnog razvoja, igranjem igara i aritmetičkih operacija koje će ostati u sećanju, kako...

Mentalna aritmetika – Novi trend u razvoju intelektualnih sposobnosti dece

Detetov razvoj započinje od prvih dana njegovog života. Kako odrasta, potreban mu je profesionalni uticaj nastavnika, koji će moći pravilno da procene detetovu sposobnost i usmere ga u pravilnom kreativni pravcu. Mentalna aritmetika je jedna od metoda koja razvije mentalne sposobnosti deteta tako da bilo koji aritmetički zadatak za njega postane jednostavan i brz proračun.Korene mentalne aritmetike treba tražiti u antici. Metodologija se zasniva na upotrebi drevnog „kalkulatora“ - abaka, napravljenog u Kini pre 5 hiljada godina. To je pravougaoni okvir sa 13 povučenih vertikalnih žica, svaka sa po 5 žica. Svako od pet žica ima svoju svrhu. Međutim, prema rečima stručnjaka, alat drevnih računa bio je korisniji za decu.Njihova upotreba u obrazovnom procesu takođe je doprinela formiranju novog programa, nazvanog „mentalna aritmetika“. Prvi put je pokrenut u Aziji 1993. Trenutno postoji oko pet hiljada obrazovnih centara u 50 zemalja. Najaktivnije u tom pogledu su škole u Sjedinjenim Državama, Austriji, Kanadi, Australiji, Tajlandu, Kini i na Bliskom Istoku, Rusiji, Kazahstanu..Zašto je detetu to potrebno?Radeći levom rukom, "okrećemo" desnu hemisferu - levo, desnom rukom. Istovremeni rad obe hemisfere ima veliki potencijal za razvoj deteta. A funkcija mentalne aritmetike je da uključi čitav mozak u obrazovni proces. To je zbog...

Zašto je Abakus važan za decu?

Abakus je najstariji alat koji se koristi u svrhu proračuna. Pravi je asistent za svakoga ko želi da izvrši svoje proračune vrlo brzo i sa punim autoritetom. . Ljudi koji redovno vrše proračune na abakusu mogu ih izvršiti brže od ostalih koji rade te proračune na elektronskim kalkulatorima. Ovo je razlog činjenice da se čak i u ovom modernom dobu smatra da postoji potreba da se deca nauče da vrše proračune koristeći abakus.Roditelji treba da nauče decu kako da koriste abakus. Abacus se pokazao kao idealan alat za te ljude jer im omogućava lako i brzo računanje, a istovremeno je pouzdan. Upotreba abakusa je lako razumljiva za novog početnika, a takođe pomaže u razvoju uma dece. Kada se proračuni izvrše na abakusu, malo se napreže um.U našem umu se može postaviti pitanje zašto je potrebno decu učiti da koriste abakus ili ih naučiti rešavanju aritmetičkih problema pomoću abakusa u ovo vreme napredne tehnologije. Um deteta je potpuno prazan i na njemu treba pisati. Dečji um bi mogao teško da zgrabi neke stvari i ima tendenciju da nakon nekog vremena zaboravi naučene teme. Uz pomoć abakusa lako je naučiti jednostavne aritmetičke funkcije, posebno množenje, koje odrasloj osobi može izgledati lakše,...