Smartacus obrazovni centar - Mentalna aritmetika SMARTER SMARTACUS SMART SMARTER SMARTACUS

Mentalna Aritmetika | Smartacus obrazovni centar

SMART

Mentalna Aritmetika

Mentalna aritmetika je vid izvodjenja osnovnih računskih operacija (sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje) putem misaonog procesa, bez upotrebe digitrona, papira ili računara. Smartacus je prva skola mentalne arimetike u Beogradu.

Smartacus partneri - Pro-Mens i SuanPan iz Nisa

Engleski jezik

Nastava engleskog jezika po Cambridge licenciranom programu odvija se u saradnji sa Vaspitno-obrazovnim sistemom Kreativno pero, kroz metodološki pristup koji se primenjuje od 2012. godine.

Smartacus partneri - Obrazovni centar Kreativno pero iz Beorada

Mala matura - Priprema za srednju školu

Pripremna nastava za upis u srednju školu, iz matematike i srpskog jezika, omogućava učenicima da spremno dočekaju malu maturu. Nastavu sprovode iskusni predavači, sa izuzetnim uspehom u radu.

Smartacus partneri - SportAnalytik
O NAMA

Smartacus Obrazovni centar

Smartacus je prva škola mentalne aritmetike u Beogradu, pionir u edukaciji i popularizaciji ove veštine na teritoriji našeg glavnog grada. Proverena metoda, iskusan tim predavača iz oblasti mentalne aritmetike i nekoliko generacija polaznika, garancija su pouzdanosti, stabilnosti i kvaliteta rada. Višegodišnje iskustvo I najveći broj licenciranih nastavnika, omogućava predavačima međusobnu razmenu iskustava i mogućnost prilagođavanja pristupa senzibilitetu dece iz Srbije, kako bi ova drevna istočnjačka veština mogla biti prenesena našoj deci na najadekvatniji način. Maksimalna posvećenost i dostupnost predavača, uz stalnu komunikaciju sa roditeljima polaznika omogućavaju da se potencijal svakog deteta naglasi na pravi način. O tome najbolje svedoče iskustva dece koja su prošla obuku u Smartacusu i njihovih roditelja.

Smartacus-obrazovni-centar-u-Beogradu-Zasto-odabrati-Smartacus

Zasto odabrati Smartacus?

Svetski priznati programi

SuanPan mentalna aritmetika, Cambridge engleski jezik i SportAnalytik su svetski priznati programi, sa jasno definisanim standardima.

Licencirani nastavnici

Nastavu vode licencirani predavači pedagoškog profila, koristeći nastavne materijale i metodički pristup u skladu sa najvisim standardima struke.

Preporuka klijenata

Vise od 80% naših klijenata je upisalo neki od programa po preporuci prijatelja, koji su prethodno bili zadovoljni kvalitetom rada.

Beskompromisan kvalitet

Poslovna kultura Smartacusa promoviše beskompromisan kvalitet, donoseći reputaciju pozdanog partnera roditeljima I deci.

Tradicija & iskustvo

Pedagoško iskustvo nastavnika, uz činjenicu da je Smartacus prva škola SuanPan mentalne aritmetike u Beogradu garantuje pouzdanost.

Zadovoljstvo zaposlenih

Kvalitet rada i jačina kompanije su u direktnoj vezi sa zadovoljstvom nastavnika I njihovom motivacijom. Naš tim se ne menja godinama….

No.1
Prva škola SuanPan mentalne aritmetike u Beogradu

Index zadovoljstva roditelja dece programima

97%

Učenika uspešno završi upisani program u Smartacusu

96%

Klijenata preporučuje Smartacus svojim prijateljima

88%

Mediji o Smartacusu

00:06:07

SportAnalytik – Smartacus u jutarnjem programu na RTS...

“Kako motivisati decu da se bave sportom? Kako probuditi u njima talenat, odnosno kako taj talenat prepoznati? ” https://youtu.be/J1vFK-Gg5nw
00:12:02

Smartacus obrazovni centar i Pro-Mens na RTS-u

6, septembar 2014.- Radio televizija Srbije (RTS)  "Kažu da je Napoleon mogao da radi 7 stvari istovremeno, a šta sve mogu da obavljaju naši gosti...
00:01:05

TV Prva u Smartacus obrazovnom centru

23. oktobar 2014. - TV Prva  “Ako ste ikad posumnjali da petogodišnje dete u roku od tri do pet sekundi može da izračuna rezultat složenih...

Mentalna aritmetika

Mentalna aritmetika - Smartacus obrazovni centar Mentalna aritmetika je razvojni program za decu uzrasta 5 do 14 godina, dobu kada je biološki razvoj dece najaktivniji. Bazira se na korisćenju računaljke – abakusa obema rukama, što dovodi do stimulacije obe moždane hemisfere i podizanja opštih mentalnih potencijala deteta. Deca koja prođu obuku iz mentalne aritmetike u stanju su da daju rešenje za složene aritmetičke operacije poput: 148+46+225-79+162-57=… ili 468/36= … bez ikakvih pomagala, isključivo misaonim putem. Takodje, svako dete koje završi kurs može istovremeno da bude fokusirano na dve odvojene radnje, npr. da peva i računa istovremeno! Medjutim, koliko god ovo delovalo fascinantno, suština i cilj mentalne aritmetike nisu vezani isključivo za računanje, već se odnose na sveobuhvatni razvoj i podsticaj opštih mentalnih potencijala i zdravog razvoja deteta. Mentalna aritmetika kod dece poboljšava kreativnost, snagu memorije, koncentraciju i pažnju, veštine razumevanja i sposobnosti rešavanja problema. Mentalna aritmetika povećava kapacitet mozga aktiviranjem moždanih ćelija koje ostaju neaktivne u levom i desnom režnju mozga, povećavajući broj veza između neurona i jačajući veze između njih. Dete koje je razvilo oba režnja počinje da bude uspešno na svojim časovima, što donosi samopouzdanje. Pošto učenik počinje brže da reaguje na sve što vidi i čuje, on sve što čita ili čuje brže razume. Pored povećanja brzine i tačnosti učenika, povećava se i njihova memorijska snaga. Takođe se poboljšavaju veštine pisanja, izdržljivost, logika i fokus na istraživanju, kao i koncentracija, razumevanje i veštine mašte, čime se povećavaju njihove sposobnosti učenja uopšte, a samim tim i poboljšavaju ukupni učinci. Deca koja steknu obrazovanje iz mentalne aritmetike pokazuju napredak u sledećim oblastima:

 • razvoj pažnje, koncentracije i upijajućih moći
 • sticanje navike pažljivog posmatranja, razvoj logike i analitike
 • razvoj odlične memorije i prizivanja podataka, sa maksimalnom efikasnošću
 • sticanje navike korišćenja viseštrukih sposobnosti istovremeno
 • sagledavanje zadataka/problema u celosti
 • razvoj sposobnosti učenja putem taktilnih, vizuelnih i auditivnih nadražaja
 • razvoj kreativnosti, apstrakcije i vizualizacije

Dete koje je razvilo oba režnja počinje da bude uspešno u svojim časovima, što donosi samopouzdanje. Pošto učenik počinje brže da reaguje na sve što vidi i čuje, on sve što čita ili čuje brže razume. Pored povećanja brzine i tačnosti učenika, povećava se i njihova memorijska snaga.

Koje su metode mentalne aritmetike?

Glavna svrha mentalne aritmetike je naterati decu na razmišljanje i brzo donošenje odluka. Stoga mentalnom računanjem deca dostižu tačku u kojoj mogu da reše matematičke izraze u određenom vremenskom periodu. Ova situacija je od velike važnosti za decu i mlade u smislu njihove mašte, sposobnosti razmišljanja i istovremeno brzo donošenje zdravih odluka. U mentalnoj aritmetici omogućava četiri osnovne operacije poput množenja, deljenja, sabiranja i oduzimanja numeričkih vrednosti međusobno, bez upotrebe bilo kakvog materijala. Kao rezultat određenog obrazovanja, deca mogu doći do tačke u kojoj višecifreni brojevi mogu međusobno da izvrše četiri operacije.

Obuka iz mentalne aritmetike izvodi se kako u učionici, tako i putem daljinskog pristupa putem računara. Tokom učenja mentalne aritmetike moguće je imati koristi i od stvarnih i od virtuelnih abakusa. Pomoću sistema abakusa deca i mladi mogu množiti, deliti, sabirati i oduzimati brojeve bilo kog broja cifara koji žele. Učenje ove tehnike je od velike važnosti u smislu omogućavanja deci da pređe druge takmičare, posebno na velikim ispitima.

Kako naučiti mentalnu aritmetiku?

Da biste to uradili, potrebno je da proučite kako se računske operacije izvode sa abakom. Na primer, razmislite o dodavanju. Pogledajmo koliki je zbir brojeva 22 i 13. Prvo treba da odvojite dva zgloba za deset i jednu igulu koja se nalaze na dnu pregrade. Dalje dodajte još dve desetine. Ispalo je 30. Počnimo sada da ih dodajemo. Dodajte još tri na dva. Rezultat je broj „pet“, označen zglobom na vrhu pregrade. Rezultat je 35. Ako želite da savladate složenije funkcije, morate pažljivo proučiti specijalizovanu literaturu. Nakon savladavanja najjednostavnijih primera, preporučuje se vežbanje sa abakom. Stoga učenje postaje što zanimljivije.

Ciljevi i rezultati mentalne aritmetike

Podučavanje mentalne aritmetike daje detetu neviđeni uspeh u matematici. Deca koja su završila specijalni kurs mogu lako da broje desetocifrene brojeve u svojim mislima, množe ih i oduzimaju. Ali mora se reći da ovo nije glavni cilj takve obuke. Računanje je samo način na koji se razvijaju mentalne sposobnosti osobe. Upravljanje mentalnim računanjem promoviše: aktiviranje vizuelne i slušne memorije; sposobnost fokusiranja; pojačava domišljatost i intuiciju; kreativno razmišljanje; izraz samopouzdanja i nezavisnosti; brzi razvoj stranih jezika; ostvarivanje talenata u budućnosti.

U slučajevima kada je za upravljanje menarom korišćen profesionalni pristup, a stručnjaci postigli svoje ciljeve, dete će u mislima lako početi da rešava kao i jednostavne do složene matematičke probleme. A proračune za množenje i računanje izvodi čak i brže od kalkulatora.

Koje su prednosti mentalne aritmetike?

Najvažnija prednost mentalne aritmetike je što omogućava deci da vole matematiku čineći je igrom. Vidljivo je da deca i mladi koji se plaše i udaljeni su od matematike imaju veliko interesovanje za matematiku zahvaljujući mentalnim aritmetičkim metodama. Još jedna važna prednost mentalne aritmetike je ta što pomaže u brzom rešavanju problema i rešavanju ovih rešenja logikom.

Takođe se primećuje da je mentalna aritmetika uspešnija u nastavi, jer su tinejdžeri i deca školskog uzrasta korak ispred svojih prijatelja koji ne dobijaju ovo obrazovanje. Mnoge zemlje širom sveta shvataju važnost mentalne aritmetike i na ovaj način pružaju obrazovanje deci i mladima. U istraživanjima je uočeno i utvrđeno da su deca i mladi ljudi koji su stekli mentalno aritmetičko obrazovanje i pojedinci koji imaju isti uzrast i nivo obrazovanja, ali koji ne prolaze mentalnu aritmetičku obuku, uspešniji i u nastavi i u društvenom životu.

 • Analitička misaona snaga
 • sposobnost rasuđivanja
 • Poboljšani desni i levi mozak
 • Dobro slušanje i razumevanje
 • Brzi refleks
 • Kreativnost
 • Povećano samopouzdanje
 • Snažno pamćenje
 • Sposobnost posmatranja
 • Foto memorija
 • Pažnja i fokus
 • Brza akcija i lako shvatanje problema
 • Uspešan školski život
 • Sposobnost pronalaženja rešenja u društvenom životu
 • Biti zdrav i srećan pojedinac.

Kako se primenjuje mentalna aritmetika?

Opšta logika mentalne aritmetike je zadatak da se urade četiri operacije sa brojevima sa čistom misaonom snagom bez ikakvog kalkulatora ili fizičke operacije. Skreću pažnju na činjenicu da ljudi koji su stručnjaci za mentalnu aritmetiku i obrazuju ovu temu treba da započnu svoju mentalnu aritmetičku obuku u mladim godinama. Vidi se da su deca koja u mladim godinama uče tehnike mentalne aritmetike mnogo uspešnija u školskom uzrastu.

Mentalne aritmetičke prakse započinju uz pomoć abaka. Pre svega, vrednosti koje treba međusobno obraditi određuju se određivanjem na abakusu. Ova aplikacija je jedna od dve primene mentalne aritmetike. Oni koji imaju određeno iskustvo u abakusu mogu u potpunosti da shvate mentalnu aritmetiku prelaskom u drugu fazu. U drugoj fazi, bez ikakve pomoći abakusa, brojevi koji se sastoje od različitih koraka koriste se u 4 operacije i rezultati operacije se dobijaju tačno. Mentalna aritmetika kao tehnika -Abakus-u-Smartacus-obrazovnom-centru Međutim, mentalna aritmetika ne pomaže deci samo da brže i lakše računaju. Naučno je dokazano da mentalna aritmetika utiče na značajno viši nivo pažnje, koncentracije, memorije i kreativosti. Samim tim i na brže i kvalitetnije usvajanje gradiva. Zbog toga je mentalna aritmetika deo standardnog obrazovnog programa u mnogim zemljama sirom sveta.

Kakve veze kreativnost ima sa mentalnom aritmetikom?

Metoda aritmetičkog učenja, nazvana „Mentalna aritmetika“, je program za razvoj mentalnih sposobnosti i kreativnosti kroz matematičke proračune. Inteligentna osoba je misleća osoba. Šta znači razmišljanje? Razmišljanje je usredsređivanje misli na određene predmete ili slike i zamišljanje različitih scena događaja. Ovo omogućava čoveku da predvidi šta će mu se dogoditi u ovom ili onom slučaju i izbegne neželjene situacije. Ako ste o svemu unapred razmislili i sigurni ste da vaše namere donose samo koristi i ne skrivaju nikakve stvari, možete stvari uzeti na sigurno!

Mašta je sposobnost osobe da u umu konstruiše slike, predstave, ideje ili predmete i manipuliše njima. Igra ključnu ulogu u sledećim mentalnim procesima: modeliranje, dizajn, kreativnost, igra, pamćenje. U širem smislu, svaki proces na slikama je maštovit. To je osnova vizuelno-figurativnog razmišljanja i omogućava čoveku da se kreće kroz situaciju i rešava probleme bez praktičnog delovanja. Glavna prednost mentalnog računanja je u tome što se deca ne samo sećaju određenih brojeva i primera, već pamte brojeve na slikama. Ovo ne samo da pomaže detetu da računa kao veliki matematičar, već razvija i pamćenje i kreativno razmišljanje.

Kome je namenjena Mentalna aritmetika?

Program mentalne aritmetike je moguće sprovesti samo u detinjstvu, kod dece uzrasta od 5 do 14 godina, zbog potencijala koje samo deca poseduju i koji se vremenom gube. Nakon obuke mentalne aritmetike, deca prirodno primenjuju i unapredjuju usvojene veštine i način razmišljanja. Jednom savladana tehnika i stečene sposobnosti ostaju aktivne zauvek, tako da mentalna aritmetika predstavlja jaku bazu za ceo život.

Dugi niz godina se smatralo da su intelektualne sposobnosti deteta isključivo naslednog karaktera. Danas je poznato da deca od roditelja nasleđuju samo broj neurona (koji ne moraju biti aktivirani), a da intelektualne sposobnosti zavise zapravo od veza između neurona, tzv. sinapsi. Sinapse, veze između nervnih ćelija, stvaraju se iskustvom i njihov razvoj je moguće stimulisati do 14. godine zivota. Razvoj sinapsi kod dece usko je povezan sa motoričkim aktivnostima. Savremeni stil života, puno sedenja ispred televizije i kompjutera dovode do slabije motorike kod dece u razvoju, a manjak motorike dovodi do slabijeg razvoja sinapsi i inhibiranja intelektualnog razvoja. Samo 3 sata sedenja dnevno uslovljava 30.000 pokreta manje, odnosno milione pokreta manje na mesečnom i godišnjem nivou. Na taj način deca ne ostvaruju pravilan razvoj, a izgubljeni potencijal se odražava na sve oblasti života. Treba znati da naši prsti formiraju najveći broj sinapsi, sledi centar za govor…

Mentalna aritmetika bazira se na upotrebi kineske računaljke- abakusa obema rukama, čime se stimulišu neuroni leve i desne hemisfere, i time podstiče razvoj sinapsi na najefikasniji način. Kome je namenjena mentalna aritmetika -Dodela-diploma-nakon-zavrseno-kursa-mentalne-aritmetike-u-Smartacus-obrazovnom-centru Aktiviranjem obe moždane hemisfere obezbedjuje se njihovo simultano funkcionisanje i uravnoteženiji rad. Pored toga, obezbedjuje se sinergija i maksimalno iskorišćenje individualnih kapaciteta deteta. Unapređenje sposobnosti i razvoj koji deca osete tokom datog perioda utiče na njihov uspeh u školi, ali se odražava i na ostale segmente života. Zbog toga je mentalna aritmetika deo standardnog obrazovnog programa u osnovnim školama u mnogim zemljama, kako na Istoku, tako i na Zapadu.

Kurs mentalne aritmetike u Smartacus obrazovnom centru

Obrazovni centar Smartacus je licenciran za sprovođenje nastave SuanPan mentalne aritmetike , programa koji dokazano utiče na jačanje pažnje, koncentracije, memorije i unapređenje mentalnih potencijala dece uzrasta 5-14 godina. Program se bazira na upotrebi drevne računaljke – abakusa, uz različite vežbe pažnje i koncentracije koje dodatno doprinose efikasnosti programa..

Nastava se sastoji iz dva nivoa. Trajanje jednog nivoa je 8 meseci, i odvija se paralelno sa školskom godinom. Nastavni program prvog dela obuhvata operacije sabiranja i oduzimanja, dok se u drugom delu obradjuju operacije množenja i deljenja. Po završenom kursu, svi polaznici su osposobljeni da rešavaju aritmetičke operacije poput: 54+123-82-17+19=…. , bez ikakvih pomagala, isključivo misaonim putem, dajući odgovor za 3 do 5 sekundi.