Pripremna nastava

Smartacus obrazovni centar

Pripremna nastava za upis u srednju školu odvija se subotom ili nedeljom, u trajanju od 3 sata, i podrazumeva dvočas matematike i dvočas srpskog jezika. Pre pripremne nastave radi se testiranje učenika iz oba predmeta, koje uključuje zadatke i sistem ocenjivanja po principu vrednovanja na ZI (završnom ispitu). Na časovima pripremne nastave obnavlja se i utvrdjuje gradivo od 5. do 8. razreda i vežbaju zadaci sa prethodnih završnih ispita.

Koncept

Postoje dve opcije pripreme:

Opcija 1 – 30 nedelja rada, počev od druge polovine oktobra do samog ispita u junu;
Opcija 2 – 20 nedelja rada, počev od druge polovine januara (kraći program) do ispita u junu.

Pored redovnih 30, odnosno 20 dvočasa matematike I srpskog jezika, dostupne su i vanredne konsultacije za učenike jednom mesečno. Na konsultacijama su djaci u prilici da razjasne potencijalne nejasnoće sa predavačima, pitaju za smernice u daljem radu, dobiju dodatne materijale za rad I slično.

Grupe

Nastava u malim grupama do 8 učenika omogućava kvalitetan rad. Grupe subotom I nedeljom rade po istom programu, što omogućava rotaciju termina subota za nedelju, I obrnuto, u slučaju nemogućnosti djaka da prisustvuje času u svom redovnom terminu.

Ocenjivanje I izveštaji

Nakon svakih 5 nedelja rada, učenici imaju mini testiranja iz oblasti koje su obradili na pripremnoj nastavi u prethodnom periodu. Mini testovi omogućavaju deci I roditeljima uvid u aktuelnu savladanost gradiva. Nakon mini testa, na svakih 6 nedelja, roditelji dobijaju izveštaje o radu na pripremnoj nastavi. Izveštaji obuhvataju informacije o obrađenom gradivu, rezultat mini testa koji se odnosi na date oblasti I utisak nastavnika o radu učenika na samim časovima I kod kuće kroz domaće zadatke. Primeri izvestaja iz srpskog I matematike se mogu videti na sajtu.

Cena

Opcija 1 – 30 nedelja rada (30 dvočasa matematike + 30 dvočasa srpskog jezika)   –    600 EUR  

Opcija 2 – 20 nedelja rada (20 dvočasa matematike + 20 dvočasa srpskog jezika)   –    400 EUR 

Napomena: Plaćanje se vrši u mesečnim ratama, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Pored redovnih časova,  cenom su obuhvaćene mesečne konsultacije I Inicijalno testiranje.

Informacije:

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefona 063 430 163.

Primer izvestaja iz srpskog

Primer izvestaja iz matematike