Smartacus – Vračar Hadzi Prodanova 18/4 066/100-201

Smartacus – Novi Beograd Bulevar Arsenija Čarnojevića 54a 066/100-210

Smartacus – Dedinje Tolstojeva 58 063/430-163

Smartacus-Cambridge-Engleski-jezik-Nastava-engleskog-jezika-po-Cambrige-licenciranom-programu

Cambridge kurs engleskog jezika

Najsavremenija nastava za efikasno učenja jezika

Kurs engleskog jezika

Kurs engleskog jezika se sprovodi u partnerstvu sa Vaspitno-obrazovnim sistemom Kreativno pero. Nastava se bazira na Cambridge licenciranom programu, kroz metodološki pristup koji se u VOS Kreativno pero primenjuje od 2012. godine, i koji je obezbedjuje učenicima izuzetne rezultate na Cambridge ispitima.

Kurs engleskog jezika je koncipiran tako da deci predstavlja radost, zabavu i druženje. Sa druge strane, veći fond časova od standardnog i niz zanimljivih aktivnosti kroz koje deca uče jezik, obezbeđuju brže usvajanje jezika i znanje na nivou primene.

Nastavu vode licencirani Cambridge predavači, koristeći udzbenike i priručnike preporučene od Cambridge International Examination centra.

Nastavni proces

Nastavni proces je zasnovan na Cambridge programu i sprovode ga iskusni profesori engleskog jezika, sertifikovani za sprovođenje Cambridge programa. Nastava se odvija na kreativan način, kroz istraživanje i realne životne situacije, kao bazi za funkcionalno i trajno znanje.

Efikasnijem usvajanju jezika doprinosi i korišćenje Smart table i aplikacije ClassDojo koja motivaciono utiče na polaznike, a roditeljima kontinuirano, nakon svakog časa daje povratnu informaciju o radu deteta. Nastava se odvija dva puta nedeljno u trajanju od 1 sata, umesto standardnih 45 min, što omogućava temeljnije usvajanje nastavnih jedinica, više vremena za konverzaciju i diskusiju svih učenika na zadatu temu.

Propušteni časovi se nadoknađuju. Upravo veći broj časova rada od standardnog, kao i mogućnost nadoknade i dodatnih časova prema potrebi, omogućavaju individualni pristup svakom polazniku i mogućnost da segmenti nastavnog plana na najbolji način budu realizovani.

Formiranje grupa

Formiranje grupa vrši se u skladu sa Cambridge nivoima znanja. Prilikom upisa, neophodno je testiranje polaznika, kako bi grupe bile uravnotežene po pitanju znanja i uzrasta dece. Za uzrast dece do 12 godina, formiranje grupa se vrši u skladu sa klasifikacijom Starters (6–8 godina), Movers (8-10 godina) i Flyers (10-12 godina).

Rad se odvija u malim grupama, u skladu sa definisanim metodološkim pristupom. Učenici uživaju u interakciji sa vršnjacima i radu u grupi, i na taj način potpuno rasterećeno i prirodno usvajaju strani jezik. Sa druge strane, male grupe pružaju dovoljno prostora svakom od aktera za upotrebu stranog jezika na času.

Naučna istraživanja pokazuju da učenje jezika u malim grupama dugoročno daje bolje rezultate od individualnih časova.

Napredovanje polaznika

Tokom školske godine vrši se intenzivno praćenje i izvestavanje roditelja o napredovanju učenika. Nakon svakog održanog časa roditelji kroz aplikaciju ClassDojo dobijaju povratnu informaciju o zalaganju učenika, na dnevnom i nedeljnom nivou.

Dva puta godišnje vrši se testiranje učenika (Reading&Writing, Listening, Speaking), nakon čega roditelji dobijaju pisani izveštaj o toku nastave i usvojenosti gradiva. Ukoliko učenik napreduje brže od standardne dinamike, moguće je promeniti nivo i tokom školske godine, uz adekvatnu podršku i praćenje nastavnika.

Moguća je priprema učenika za polaganje, kao i organizacija zvaničnog polaganja Kembridž ispita.

SMART

SMARTER

SMARTACUS

UPIS U TOKU

TOP