Home blog Efekti Treninga Veština

Efekti Treninga Veština

SuanPan-mentalna-aritmetika-iz-ugla-nauke-Efekti-treninga-vestina-u-detinjstvu-na-kapacitet-radne-memorije-Smartacus-obrazovni-centar

Naučni rad proučava efekte treninga veština, posebno treninga mentalne aritmetike i muzike, na  kapacitet radne memorije. Mnoge studije ukazuju na važnost kapaciteta radne memorije za izvršavanje mnogih kognitivnih radnji i kod utvrdjivanja individualnih karakteristika, kao što je opšti IQ ili uspeh u školi.

Veština mentalne aritmetike se oslanja u velikoj meri na vizuelno – prostornu obradu podataka. S tim u vezi, osobe koje vladaju veštinom mentalne aritmetike postaju efikasniji kod prikupljanja podataka, ali i prizivanja pamćenja, oslanjajući se upravo na vizuelno-prostornu imaginaciju.

Exit mobile version