SportAnalytik

Smartacus obrazovni centar

Program SportAnalytik ima za cilj promociju sporta I fizičke aktivnosti medju decom, pružajući pomoć u odabiru adekvatnog sporta koji najviše odgovara detetovim talentima.

SportAnalytik program je predviđen za decu uzrasta 5 do 16 godina, koji koristi 9 jednostavnih testova za identifikaciju njihovih fizičkih sposobnosti i daje preporuku za odgovarajući sport, u skladu sa predispozicijama deteta. Tokom poludnevnog sportskog dogadjaja, deca učestvuju u devet zabavnih sportskih testova, koji otkrivaju njihovu konstituciju, sportske sklonosti i sposobnosti kao što su koordinacija, brzina, snaga, izdržljivost i taktičke sposobnosti. Cilj SportAnalytik metode nije pronalaženje profesionalnih sportista, već zadovoljstvo svakog deteta u otkrivanju njegovih sportskih talenata.

Metodologija SportAnalytika

sportanalytik efekti programa

SportAnalytik metodologija je nastala u saradnji sa Dr Tomašom Peričem, profesorom na Fakultetu za sport i fizičku kulturu na Karlovom Univerzitetu u Pragu, internacionalnim ekspertom na ovom polju.  Testirane discipline su odabrane na način da pokriju sve ključne oblasti koje definišu fizičku sposobnost osobe– snaga, izdržljivost, brzina, koordinacija, fleksibilnost i kombinacija istih. Svi testovi su dizajnirani da obezbede visok nivo preciznosti i verodostojnosti, tako da mere ono što je potrebno, na pouzdan način. SportAnalytik obezbeđuje individualnu procenu za svako dete i poredi sa onim što svaki pojedinačni sport zahteva. Kao rezultat, identifikuje se sportski talenat svakog deteta i isporučuje personalizovan izveštaj sa listom odgovarajućih sportova.

SportAnalytik izveštaji

Nakon SportAnalytik događaja, učesnici dobijaju dva različita izveštaja, izvestaj o talentu I sportski izveštaj.

Izveštaj o talentu

Izveštaj o talentu pokazuje rezultat deteta u 9 merenih disciplina u odnosu na prosek dece istog uzrasta i pola širom sveta, koji je definisan na skali kao 50%. Ukoliko je individualni rezultat viši od 50%, govorimo o fizičkim prednostima deteta.

Sportski izveštaj

Sportski izveštaj ističe 5 olimpijskih sportova koji najviše odgovaraju individualnim karakteristikama deteta.Takodje, daje evaluaciju sposobnosti deteta u okviru 2 sporta po ličnom izboru deteta i roditelja.

Informacije

Dodatne informacije na temu SportAnalytik programa mozete dobiti putem telefona 063 430 163 ili na sajtu www.sportanalytik.rs