Uticaj Mentalne Aritmetike Na Inteligenciju

Smartacus obrazovni centar

Sa ciljem utvrdjivanja uticaja mentalne aritmetike na inteligenciju dece i rezultate koje ona postižu u toku obrazovanja, sprovedeno je devetogodišnje istraživanje u provinciji Ksinjijang u Kini. U periodu 1996 – 2005. godine praćen je razvoj 158 učenika osnovne škole. Utvrdjeno je da učenje mentalne aritmetike utiče na:

– povecćnje koeficijenta inteligencije dece
– povećanje kapaciteta trenutnog pamćenja (veoma bitne mere za usvajanje znanja)
– unapredjenje uspeha u školi i bolje ocene iz većine predmeta (postignut kroz viši nivo pažnje, koncentracije, memorije, razvijeno snažno razmišljanje i brz odgovor, aktivnost, visok nivo efikasnosti prilikom učenja i sveobuhvatni kvalitet usvajanja gradiva)
– povećanje brzine čitanja sa razumevanjem, kao preduslova za efikasniju obradu informacija i ucenje.