Uticaj Mentalne Aritmetike Na Uspeh U Školi

Smartacus obrazovni centar

Vlada Malezije je uključila mentalnu aritmetiku u standardni nastavni program iz matematike, sa ciljem da se poveća učinak dece iz Malezije na testovima iz matematike koji se sprovode sirom sveta.

Rad proučava različite metode učenja mentalne aritmetike, ali ističe i da se najbolji rezultati na testovima iz matematike na globalnom nivou postižu u Singapuru, Kini i Japanu. Vanserijski rezultati se dovode u vezu sa činjenicom da je u pomenutim zemljama mentalna aritmetika deo standardnog obrazovanja dece.