Smartacus obrazovni centar

Obrazovni centar Smartacus je prva škola SuanPan mentalne aritmetike u Beogradu, pionir u edukaciji i popularizaciji ove veštine na teritoriji našeg glavnog grada.

Follow us :

Telefon:

(066) 100 201

Radno vreme:

Mon - Sat: 08:00 - 20:00

E-mail:

office@smartacus.rs

O Smartacusu

Obrazovni centar Smartacus je prva škola SuanPan mentalne aritmetike u Beogradu, pionir u edukaciji i popularizaciji ove veštine na teritoriji našeg glavnog grada. Smartacus obrazovni centar je osnovan sa idejom da razvoj sposobnosti dece i stimulacija u ranom detinjstvu značajno doprinose boljem uspehu u daljem usvajanju i primeni znanja. Najduža tradicija u edukaciji SuanPan mentalne aritmetike, uz individualni pristup svakom detetu i primenu najviših standarda pedagoške struke, učinilli su Smartacus školom koja prevazilazi očekivanja učenika i njihovih roditelja.

Naša vizija da edukaciji dece treba pristupati sa posebnom pažnjom, iskljućivo kroz primenu najkvalitetnijih programa i metodičkih znanja, uslovila je dalji razvoj Smartacusa kroz uvodjenje Cambridge nastave engleskog jezika u partnerstvu sa VOS Kreativno pero. Saradnja je donela najsavremeniji pristup učenju jezika, uz prepoznatljiv program i metodiku koja se u VOS Kreativno pero razvija čitavu deceniju, što omogućava učenicima brže usvajanje jezika i njegovu praktičnu primenu.

Pored razvoja sposobnosti i znanja, smatramo da sveobuhvatni razvoj deteta nužno podrazumeva i sport. Smartacus Obrazovni centar je nosilac licence za SportAnalytik program na teritoriji Srbije. SportAnalytik program omogućava deci da otkriju svoje fizičke potencijale i odaberu pravi sport prema svojim fizičkim karakteristikama. Podržan je od strane Olimpijskog komiteta i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Dodela diploma u Smartacus obrazovnom centru
Smartacus-tim-Smartacus-obrazovni-centar

Smartacus Tim

Smartacus tim čine mladi, ambiciozni ljudi sa akademskom diplomom, posvećeni unapređenju kroz podučavanje dece u najranijem uzrastu. Povezuje ih višegodišnje radno iskustvo, entuzijazam I posvećenost deci, a zajedno donose svojevrsnu Smartacus poslovnu kulturu. Svi predavači SuanPan mentalne aritmetike prošli su odgovarajuću obuku i poseduju licencu za dalje prenošenje znanja iz ove oblasti.