Smartacus – Vračar Hadzi Prodanova 18/4 066/100-201

Smartacus – Novi Beograd Bulevar Arsenija Čarnojevića 54a 066/100-210

Smartacus – Dedinje Tolstojeva 58 063/430-163

MENTALNA ARITMETIKA | Smartacus obrazovni centar - Efekti mentalne aritmetike

Efekti obuke SuanPan mentalne aritmetike

SuanPan mentalna aritmetika

Informacije o kursu SuanPan mentalne aritmetike

Period :Septembar - Jun


Broj časova :111 školskih časova


Trajanje kursa:37 nedelja


Veličina grupe:6 do 10 članova


Lokacije:Vračar, Novi Beograd, Dedinje

Koncept SuanPan mentalne aritmetike omogućava svakom detetu da razvije svoje individualne potencijale, pokaže maksimum svojih mogućnosti i ide korak ispred sebe. Naučno je dokazano da rad na abakusu i mentalna aritmetika omogućavaju uravnoteženiji rad obe hemisfere. Ali, šta to znači deci na svakodnevnom nivou? Nakon obuke SuanPan mentalne aritmetike, čulo vida, sluha I dodira se jače povezuju sa misaonim procesom i imaginacijom, pojačava se moć slušanja i razumevanja kod dece i podstiče se koncentracija i fokus.

SuanPan mentalna aritmetika dokazano podstiče:

  • Razvoj pažnje, koncentracije i upijajućih moći
  • Razvoj matematičkih i logickih veština
  • Razvoj memorije i prisećanja podataka uz maksimalnu efikasnost i minimalni napor
  • Mogucnost i naviku korišćenja višestrukih sposobnosti istovremeno
  • Razvoj zvučnog rasudjivanja i jedinstvenog načina razmišljanja

Efekti SuanPan mentalne aritmetike su jasno definisani, uočljivi, merljivi i trajni.

SuanPan mentalna aritmetika - Efekti obuke SuanPan mentalne aritmetikeJednom naučena tehnika se nikada ne zaboravlja, a period kontinuirane upotrebe abakusa 8-9 meseci obezbeđuje trajnost rezultata. Smatra se da je za zaokruženje nekog biološkog procesa i utemeljenje promene potrebno minimum 8-9 meseci, a to se odnosi i na jačanje sinapsi-veza između neurona, čemu SuanPan mentalna aritmetika doprinosi.

Napredak svakog polaznika se prati na individualnom nivou, kroz kvalitativnu i kvantitativnu analizu postignutih rezultata.

Kontinuirano se beleži utisak profesora o savladanom gradivu i napretku učenika. S tim u vezi, roditelji dobijaju periodične izveštaje o napretku deteta u usvajanju programa SuanPan mentalne aritmetike.

Pored toga, deca u školi svake nedelje rade testove pažnje, koncentracije i memorije. Rezultati testova pažnje i koncentracije dostavljaju se u okviru završnog izveštaja i prate napredak deteta iz etape u etapu. Završni izvestaj za decu školskog uzrasta sadrži i analizu testa višestruke inteligencije i stilova učenja, svojevrstan “profil” deteta koji može biti od koristi u daljem učenju u radu.

Mentalna aritmetika SuanPan

Obrazovni centar Smartacus je licenciran za sprovođenje nastave Suan Pan mentalne aritmetike, programa koji dokazano utiče na jačanje pažnje, koncentracije, memorije i unapređenje mentalnih potencijala dece.

Značaj mentalne aritmetika

Dugi niz godina se smatralo da su intelektualne sposobnosti deteta isključivo naslednog karaktera. Danas je poznato da deca od roditelja nasleđuju samo broj neurona (koji ne moraju biti aktivirani), a da intelektualne sposobnosti...

Organizacija nastave

Nastava SuanPan mentalne aritmetike se sastoji iz dva nivoa. Trajanje jednog nivoa je 8 meseci, i odvija se paralelno sa školskom godinom. Nastavni program prvog dela obuhvata operacije sabiranja i oduzimanja...

SMART

SMARTER

SMARTACUS

UPIS U TOKU

TOP